g

Gravida proin loreto of Lorem Ipsum. Proin qual de suis erestopius summ.

Recent Posts


  Follow Us:
  Back to top
  Image Alt

  KVALITEEDILUBADUS

  KNEHO tagab kvaliteedi

  „KNEHO-LACKE garanteerib kvaliteedi“ on KNEHO-LACKE GmbH põhimõte juba mõnda aega. Selle kvaliteedi ja meie toodete keskkonnasõbralikkuse tagamise kohustusega oleme me teerajajaks. Selle moto järjepidev järgimine viis selleni, et juba aastaid tagasi viidi sisse ja sertifitseeriti standardi DIN EN ISO 9001 kohane kvaliteedijuhtimise süsteem.

  Meie jaoks on iseenesestmõistetav, et keemiatööstuse ettevõte rakendab kõrvuti kvaliteedijuhtimisega ka keskkonnajuhtimist. Siinkohal on loogiliseks järelduseks sertifitseerimine standardi DIN EN ISO 14001 järgi ja vastavate meetmete kohaldamine.

  Meie kvaliteedi alustalad

  DIN EN ISO­ 9001 0

  DIN EN ISO­ 14001 0

  Meie klientide ja hankijate kasvavad nõudumised ja nendega seonduvad toodetele ja teenustele esitatavad nõuded tugevdavad kvaliteedi ja keskkonnakaitse mõiste tähendust.

  KNEHO-LACKE GmbH on sellest vastutusest ja väljakutsest teadlik ja tunneb end kohustatuna. Kvaliteet ei tähenda  mitte üksnes veatuid tooteid, vaid kehtib meie ettevõtte iga valdkonna kohta. Toodete tarnimine ei tähenda punkti, kus meie vastutus toodete kvaliteedi eest lõpeb. KNEHO kui kvaliteedi- ja keskkonnateadlik ettevõte jälgib ja optimeerib kogu toodete valmistamise protsessi alates retsepti väljatöötamisest ja tootmisest, toote pinnalekandmisest KNEHO kliendi juures kuni lõpliku kasutuselevõtuni lõppkasutaja poolt.

  Meie näeme selles, et TÜV Nord on korduvalt väljastanud meie kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemile vastavasisulisi sertifikaate kinnitust, et me oleme valinud õige tee ja samal ajal võtame arvesse ka tuleviku nõudmisi. Järjepideva parandamise käigus optimeerime edaspidigi ettevõtte KNEHO-LACKE kõiki protsesse ja tooteid.